خانه / پیام نور

پیام نور

ثبت نام پیام نور واحد خلیفتان – خنجرقشلاقی

ثبت نام پیام نور واحد خلیفتان – خنجرقشلاقی ثبت نام بدون کنکور واحد خلیفتان – خنجرقشلاقی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد خلیفتان – خنجرقشلاقی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد خواجه عور – خورجستان

ثبت نام پیام نور واحد خواجه عور – خورجستان ثبت نام بدون کنکور واحد خواجه عور – خورجستان دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد خواجه عور – خورجستان دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد باروج – بنگین

ثبت نام پیام نور واحد باروج – بنگین ثبت نام بدون کنکور واحد باروج – بنگین دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد باروج – بنگین دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد خان‌ باغی – خالان

ثبت نام پیام نور واحد خان‌ باغی – خالان ثبت نام بدون کنکور واحد خان‌ باغی – خالان دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد خان‌ باغی – خالان دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد قلچ خان کندی – قلعه حسین آباد

ثبت نام پیام نور واحد قلچ خان کندی – قلعه حسین آباد ثبت نام بدون کنکور واحد قلچ خان کندی – قلعه حسین آباد دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد قلچ خان کندی – قلعه حسین آباد دانشگاه پیام نور شوند. در واقع ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد لیقوان – مایان

ثبت نام پیام نور واحد لیقوان – مایان ثبت نام بدون کنکور واحد لیقوان – مایان دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد لیقوان – مایان دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد قیصناب – کر

ثبت نام پیام نور واحد قیصناب – کر ثبت نام بدون کنکور واحد قیصناب – کر دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد قیصناب – کر دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اشتدلق – اشرف آباد

ثبت نام پیام نور واحد اشتدلق – اشرف آباد ثبت نام بدون کنکور واحد اشتدلق – اشرف آباد دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اشتدلق – اشرف آباد دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد داودلو – دادلو

ثبت نام پیام نور واحد داودلو – دادلو ثبت نام بدون کنکور واحد داودلو – دادلو دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد داودلو – دادلو دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد قاضی جهان – هفت چشمه آذرشهر

ثبت نام پیام نور واحد قاضی جهان – هفت چشمه آذرشهر ثبت نام بدون کنکور واحد قاضی جهان – هفت چشمه آذرشهر دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد قاضی جهان – هفت چشمه آذرشهر دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی انتقال و توزیع آب

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی انتقال و توزیع آب ثبت نام بدون کنکور رشته دکتری تخصصی انتقال و توزیع آب دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته دکتری تخصصی انتقال و توزیع آب دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی بهداشت باروري

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی بهداشت باروري ثبت نام بدون کنکور رشته دکتری تخصصی بهداشت باروري دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته دکتری تخصصی بهداشت باروري دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته فيزيک زمينه حالت جامد

ثبت نام پیام نور رشته فيزيک زمينه حالت جامد ثبت نام بدون کنکور رشته فيزيک زمينه حالت جامد دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته فيزيک زمينه حالت جامد دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه مراقبت زیبایی پوست و مو

ثبت نام پیام نور رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه مراقبت زیبایی پوست و مو ثبت نام بدون کنکور رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه مراقبت زیبایی پوست و مو دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه مراقبت زیبایی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته امور بیمه

ثبت نام پیام نور رشته امور بیمه ثبت نام بدون کنکور رشته امور بیمه دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته امور بیمه دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری آزمون سراسری پذیرش ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته حقوق – امور ضابطین قضایی

ثبت نام پیام نور رشته حقوق – امور ضابطین قضایی ثبت نام بدون کنکور رشته حقوق – امور ضابطین قضایی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته حقوق – امور ضابطین قضایی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته شیلات – فراوری محصولات شیلاتی

ثبت نام پیام نور رشته شیلات – فراوری محصولات شیلاتی ثبت نام بدون کنکور رشته شیلات – فراوری محصولات شیلاتی  دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته شیلات – فراوری محصولات شیلاتی  دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته باغبانی – تولید مرکبات

ثبت نام پیام نور رشته باغبانی – تولید مرکبات ثبت نام بدون کنکور رشته باغبانی – تولید مرکبات  دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته باغبانی – تولید مرکبات  دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته صنایع غذایی – آرد

ثبت نام پیام نور رشته صنایع غذایی – آرد ثبت نام بدون کنکور رشته صنایع غذایی – آرد دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته صنایع غذایی – آرد دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته رشته تجهیزات پزشکی – تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی

ثبت نام پیام نور رشته رشته تجهیزات پزشکی – تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی ثبت نام بدون کنکور رشته رشته تجهیزات پزشکی – تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته رشته تجهیزات پزشکی – تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی دانشگاه پیام نور ...

بیشتر بخوانید »