خانه / تیزهوشان و شاهد (صفحه 5)

تیزهوشان و شاهد

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پایین‌دسته رکن‌کلا – پهناجی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پایین‌دسته رکن‌کلا – پهناجی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پایین‌دسته رکن‌کلا – پهناجی : آزمون مدارس تیزهوشان پایین‌دسته رکن‌کلا – پهناجی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پایین‌دسته رکن‌کلا – پهناجی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پایین‌دسته رکن‌کلا – پهناجی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پایین‌دسته رکن‌کلا – پهناجی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گزناسرا – گلندرود

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گزناسرا – گلندرود کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان گزناسرا – گلندرود را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد گزناسرا – گلندرود

ثبت نام مدارس شاهد گزناسرا – گلندرود ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد گزناسرا – گلندرود در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد گزناسرا – گلندرود طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گزناسرا – گلندرود

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گزناسرا – گلندرود مدارس تیزهوشان گزناسرا – گلندرود  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان گزناسرا – گلندرود  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گزناسرا – گلندرود  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گزناسرا – گلندرود   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گزناسرا – گلندرود : آزمون مدارس تیزهوشان گزناسرا – گلندرود هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گزناسرا – گلندرود

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گزناسرا – گلندرود ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گزناسرا – گلندرود  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سیاهکلا – شرکت زریه

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سیاهکلا – شرکت زریه مدارس تیزهوشان سیاهکلا – شرکت زریه  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان سیاهکلا – شرکت زریه  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سیاهکلا – شرکت زریه  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سیاهکلا – شرکت زریه   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سیاهکلا – شرکت زریه : آزمون مدارس تیزهوشان سیاهکلا – شرکت زریه هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سیاهکلا – شرکت زریه

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سیاهکلا – شرکت زریه ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سیاهکلا – شرکت زریه  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد سیاهکلا – شرکت زریه

ثبت نام مدارس شاهد سیاهکلا – شرکت زریه ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد سیاهکلا – شرکت زریه در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد سیاهکلا – شرکت زریه طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سیاهکلا – شرکت زریه

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سیاهکلا – شرکت زریه کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان سیاهکلا – شرکت زریه را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گل خیل – گلبستان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گل خیل – گلبستان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گل خیل – گلبستان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گل خیل – گلبستان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گل خیل – گلبستان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گل خیل – گلبستان : آزمون مدارس تیزهوشان گل خیل – گلبستان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گل خیل – گلبستان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گل خیل – گلبستان مدارس تیزهوشان گل خیل – گلبستان  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان گل خیل – گلبستان  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد گل خیل – گلبستان

ثبت نام مدارس شاهد گل خیل – گلبستان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد گل خیل – گلبستان در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد گل خیل – گلبستان طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گل خیل – گلبستان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گل خیل – گلبستان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان گل خیل – گلبستان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان رمدان – سنگ‌یاب‌سر

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان رمدان – سنگ‌یاب‌سر مدارس تیزهوشان رمدان – سنگ‌یاب‌سر  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان رمدان – سنگ‌یاب‌سر  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی رمدان – سنگ‌یاب‌سر

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی رمدان – سنگ‌یاب‌سر ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی رمدان – سنگ‌یاب‌سر  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان رمدان – سنگ‌یاب‌سر  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان رمدان – سنگ‌یاب‌سر   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان رمدان – سنگ‌یاب‌سر : آزمون مدارس تیزهوشان رمدان – سنگ‌یاب‌سر هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد رمدان – سنگ‌یاب‌سر

ثبت نام مدارس شاهد رمدان – سنگ‌یاب‌سر ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد رمدان – سنگ‌یاب‌سر در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد رمدان – سنگ‌یاب‌سر طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »