خانه / تیزهوشان و شاهد (صفحه 4)

تیزهوشان و شاهد

ثبت نام مدارس شاهد پیاوین – پیرغنی

ثبت نام مدارس شاهد پیاوین – پیرغنی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد پیاوین – پیرغنی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد پیاوین – پیرغنی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پیاوین – پیرغنی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پیاوین – پیرغنی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان پیاوین – پیرغنی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سلطان‌آباد دره ویران – سلطان‌آباد قزل تپه

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سلطان‌آباد دره ویران – سلطان‌آباد قزل تپه ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سلطان‌آباد دره ویران – سلطان‌آباد قزل تپه  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سلطان‌آباد دره ویران – سلطان‌آباد قزل تپه  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سلطان‌آباد دره ویران – سلطان‌آباد قزل تپه   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سلطان‌آباد دره ویران – سلطان‌آباد قزل تپه : آزمون مدارس تیزهوشان سلطان‌آباد دره ویران – سلطان‌آباد قزل تپه هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سلطان‌آباد دره ویران – سلطان‌آباد قزل تپه

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سلطان‌آباد دره ویران – سلطان‌آباد قزل تپه مدارس تیزهوشان سلطان‌آباد دره ویران – سلطان‌آباد قزل تپه  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان سلطان‌آباد دره ویران ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد سلطان‌آباد دره ویران – سلطان‌آباد قزل تپه

ثبت نام مدارس شاهد سلطان‌آباد دره ویران – سلطان‌آباد قزل تپه ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد سلطان‌آباد دره ویران – سلطان‌آباد قزل تپه در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد سلطان‌آباد دره ویران – سلطان‌آباد قزل تپه طبق روال سال های اخیر در تمامی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سلطان‌آباد دره ویران – سلطان‌آباد قزل تپه

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سلطان‌آباد دره ویران – سلطان‌آباد قزل تپه کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان سلطان‌آباد دره ویران – سلطان‌آباد قزل تپه را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گاوان آهنگر – گزنه‌کلا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گاوان آهنگر – گزنه‌کلا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گاوان آهنگر – گزنه‌کلا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گاوان آهنگر – گزنه‌کلا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گاوان آهنگر – گزنه‌کلا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گاوان آهنگر – گزنه‌کلا : آزمون مدارس تیزهوشان گاوان آهنگر – گزنه‌کلا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گاوان آهنگر – گزنه‌کلا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گاوان آهنگر – گزنه‌کلا مدارس تیزهوشان گاوان آهنگر – گزنه‌کلا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان گاوان آهنگر – گزنه‌کلا  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد گاوان آهنگر – گزنه‌کلا

ثبت نام مدارس شاهد گاوان آهنگر – گزنه‌کلا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد گاوان آهنگر – گزنه‌کلا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد گاوان آهنگر – گزنه‌کلا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گاوان آهنگر – گزنه‌کلا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گاوان آهنگر – گزنه‌کلا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان گاوان آهنگر – گزنه‌کلا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شهرودکلا – شیخ‌رجه

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شهرودکلا – شیخ‌رجه ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شهرودکلا – شیخ‌رجه  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شهرودکلا – شیخ‌رجه

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شهرودکلا – شیخ‌رجه   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شهرودکلا – شیخ‌رجه : آزمون مدارس تیزهوشان شهرودکلا – شیخ‌رجه هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهرودکلا – شیخ‌رجه

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهرودکلا – شیخ‌رجه مدارس تیزهوشان شهرودکلا – شیخ‌رجه  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان شهرودکلا – شیخ‌رجه  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد شهرودکلا – شیخ‌رجه

ثبت نام مدارس شاهد شهرودکلا – شیخ‌رجه ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد شهرودکلا – شیخ‌رجه در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد شهرودکلا – شیخ‌رجه طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان شهرودکلا – شیخ‌رجه

کارت ورود به جلسه تیزهوشان شهرودکلا – شیخ‌رجه کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان شهرودکلا – شیخ‌رجه را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد شهرودکلا – شیخ‌رجه

رشته های علمی کاربردی واحد شهرودکلا – شیخ‌رجه رشته های علمی کاربردی واحد شهرودکلا – شیخ‌رجه   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد شهرودکلا – شیخ‌رجه   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد شهرودکلا ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پایین‌دسته رکن‌کلا – پهناجی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پایین‌دسته رکن‌کلا – پهناجی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان پایین‌دسته رکن‌کلا – پهناجی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد پایین‌دسته رکن‌کلا – پهناجی

ثبت نام مدارس شاهد پایین‌دسته رکن‌کلا – پهناجی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد پایین‌دسته رکن‌کلا – پهناجی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد پایین‌دسته رکن‌کلا – پهناجی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پایین‌دسته رکن‌کلا – پهناجی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پایین‌دسته رکن‌کلا – پهناجی مدارس تیزهوشان پایین‌دسته رکن‌کلا – پهناجی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان پایین‌دسته رکن‌کلا – پهناجی  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »