خانه / تیزهوشان و شاهد (صفحه 2)

تیزهوشان و شاهد

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بزلانه  – بنه‌دار  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بزلانه  – بنه‌دار   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بزلانه  – بنه‌دار : آزمون مدارس تیزهوشان بزلانه  – بنه‌دار هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بزلانه  – بنه‌دار

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بزلانه  – بنه‌دار مدارس تیزهوشان بزلانه  – بنه‌دار  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان بزلانه  – بنه‌دار  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد بزلانه  – بنه‌دار

ثبت نام مدارس شاهد بزلانه  – بنه‌دار ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بزلانه  – بنه‌دار در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بزلانه  – بنه‌دار طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بزلانه  – بنه‌دار

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بزلانه  – بنه‌دار کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بزلانه  – بنه‌دار را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چوئین – حسن اوله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چوئین – حسن اوله ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چوئین – حسن اوله  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چوئین – حسن اوله  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چوئین – حسن اوله   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چوئین – حسن اوله : آزمون مدارس تیزهوشان چوئین – حسن اوله هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چوئین – حسن اوله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چوئین – حسن اوله مدارس تیزهوشان چوئین – حسن اوله  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان چوئین – حسن اوله  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد چوئین – حسن اوله

ثبت نام مدارس شاهد چوئین – حسن اوله ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد چوئین – حسن اوله در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد چوئین – حسن اوله طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چوئین – حسن اوله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چوئین – حسن اوله کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان چوئین – حسن اوله را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی حسین‌آباد کنگره – خریله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی حسین‌آباد کنگره – خریله ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی حسین‌آباد کنگره – خریله  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان حسین‌آباد کنگره – خریله  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان حسین‌آباد کنگره – خریله   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان حسین‌آباد کنگره – خریله : آزمون مدارس تیزهوشان حسین‌آباد کنگره – خریله هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان حسین‌آباد کنگره – خریله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان حسین‌آباد کنگره – خریله مدارس تیزهوشان حسین‌آباد کنگره – خریله  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان حسین‌آباد کنگره – خریله  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد حسین‌آباد کنگره – خریله

ثبت نام مدارس شاهد حسین‌آباد کنگره – خریله ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد حسین‌آباد کنگره – خریله در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد حسین‌آباد کنگره – خریله طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان حسین‌آباد کنگره – خریله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان حسین‌آباد کنگره – خریله کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان حسین‌آباد کنگره – خریله را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان مره دره – مران علیا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان مره دره – مران علیا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان مره دره – مران علیا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد مره دره – مران علیا

ثبت نام مدارس شاهد مره دره – مران علیا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد مره دره – مران علیا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد مره دره – مران علیا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان مره دره – مران علیا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان مره دره – مران علیا مدارس تیزهوشان مره دره – مران علیا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان مره دره – مران علیا  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مره دره – مران علیا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مره دره – مران علیا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مره دره – مران علیا : آزمون مدارس تیزهوشان مره دره – مران علیا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی مره دره – مران علیا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی مره دره – مران علیا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی مره دره – مران علیا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش

ثبت نام مدارس شاهد تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که ...

بیشتر بخوانید »