خانه / تیزهوشان و شاهد (صفحه 12)

تیزهوشان و شاهد

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اغشت – اغلان تپه

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اغشت – اغلان تپه کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان اغشت – اغلان تپه را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد اغشت – اغلان تپه

ثبت نام مدارس شاهد اغشت – اغلان تپه ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد اغشت – اغلان تپه در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد اغشت – اغلان تپه طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اغشت – اغلان تپه

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اغشت – اغلان تپه مدارس تیزهوشان اغشت – اغلان تپه  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان اغشت – اغلان تپه  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اغشت – اغلان تپه  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اغشت – اغلان تپه   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اغشت – اغلان تپه : آزمون مدارس تیزهوشان اغشت – اغلان تپه هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اغشت – اغلان تپه

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اغشت – اغلان تپه ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اغشت – اغلان تپه  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کرنق – کرین

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کرنق – کرین کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کرنق – کرین را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد کرنق – کرین

ثبت نام مدارس شاهد کرنق – کرین ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کرنق – کرین در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کرنق – کرین طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کرنق – کرین

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کرنق – کرین مدارس تیزهوشان کرنق – کرین  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان کرنق – کرین  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کرنق – کرین  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کرنق – کرین   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کرنق – کرین : آزمون مدارس تیزهوشان کرنق – کرین هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کرنق – کرین

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کرنق – کرین ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کرنق – کرین  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کبودچی – کرگزلو

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کبودچی – کرگزلو کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کبودچی – کرگزلو را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد کبودچی – کرگزلو

ثبت نام مدارس شاهد کبودچی – کرگزلو ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کبودچی – کرگزلو در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کبودچی – کرگزلو طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کبودچی – کرگزلو

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کبودچی – کرگزلو مدارس تیزهوشان کبودچی – کرگزلو  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان کبودچی – کرگزلو  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کبودچی – کرگزلو  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کبودچی – کرگزلو   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کبودچی – کرگزلو : آزمون مدارس تیزهوشان کبودچی – کرگزلو هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کبودچی – کرگزلو

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کبودچی – کرگزلو ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کبودچی – کرگزلو  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دلیلر – دمدل

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دلیلر – دمدل کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان دلیلر – دمدل را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد دلیلر – دمدل

ثبت نام مدارس شاهد دلیلر – دمدل ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد دلیلر – دمدل در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد دلیلر – دمدل طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دلیلر – دمدل

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دلیلر – دمدل مدارس تیزهوشان دلیلر – دمدل  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان دلیلر – دمدل  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دلیلر – دمدل  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دلیلر – دمدل   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دلیلر – دمدل : آزمون مدارس تیزهوشان دلیلر – دمدل هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دلیلر – دمدل

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دلیلر – دمدل ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دلیلر – دمدل  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کله سرسفلی – کله سرعلیا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کله سرسفلی – کله سرعلیا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کله سرسفلی – کله سرعلیا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »