خانه / تیزهوشان و شاهد (صفحه 10)

تیزهوشان و شاهد

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ماهوت‌کلا – مرانده  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ماهوت‌کلا – مرانده   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ماهوت‌کلا – مرانده : آزمون مدارس تیزهوشان ماهوت‌کلا – مرانده هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ماهوت‌کلا – مرانده

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ماهوت‌کلا – مرانده ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ماهوت‌کلا – مرانده  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان رستم‌دارمحله – رشکلا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان رستم‌دارمحله – رشکلا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان رستم‌دارمحله – رشکلا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد رستم‌دارمحله – رشکلا

ثبت نام مدارس شاهد رستم‌دارمحله – رشکلا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد رستم‌دارمحله – رشکلا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد رستم‌دارمحله – رشکلا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان رستم‌دارمحله – رشکلا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان رستم‌دارمحله – رشکلا مدارس تیزهوشان رستم‌دارمحله – رشکلا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان رستم‌دارمحله – رشکلا  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان رستم‌دارمحله – رشکلا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان رستم‌دارمحله – رشکلا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان رستم‌دارمحله – رشکلا : آزمون مدارس تیزهوشان رستم‌دارمحله – رشکلا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی رستم‌دارمحله – رشکلا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی رستم‌دارمحله – رشکلا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی رستم‌دارمحله – رشکلا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ابوالحسن‌آباد – ابومحله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ابوالحسن‌آباد – ابومحله کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان ابوالحسن‌آباد – ابومحله را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد ابوالحسن‌آباد – ابومحله

ثبت نام مدارس شاهد ابوالحسن‌آباد – ابومحله ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد ابوالحسن‌آباد – ابومحله در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد ابوالحسن‌آباد – ابومحله طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ابوالحسن‌آباد – ابومحله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ابوالحسن‌آباد – ابومحله مدارس تیزهوشان ابوالحسن‌آباد – ابومحله  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان ابوالحسن‌آباد – ابومحله  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ابوالحسن‌آباد – ابومحله  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ابوالحسن‌آباد – ابومحله   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ابوالحسن‌آباد – ابومحله : آزمون مدارس تیزهوشان ابوالحسن‌آباد – ابومحله هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ابوالحسن‌آباد – ابومحله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ابوالحسن‌آباد – ابومحله ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ابوالحسن‌آباد – ابومحله  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان نصرالله‌آباد شهیدبهشتی – ورکمره

کارت ورود به جلسه تیزهوشان نصرالله‌آباد شهیدبهشتی – ورکمره کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان نصرالله‌آباد شهیدبهشتی – ورکمره را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد نصرالله‌آباد شهیدبهشتی – ورکمره

ثبت نام مدارس شاهد نصرالله‌آباد شهیدبهشتی – ورکمره ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد نصرالله‌آباد شهیدبهشتی – ورکمره در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد نصرالله‌آباد شهیدبهشتی – ورکمره طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نصرالله‌آباد شهیدبهشتی – ورکمره

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نصرالله‌آباد شهیدبهشتی – ورکمره مدارس تیزهوشان نصرالله‌آباد شهیدبهشتی – ورکمره  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان نصرالله‌آباد شهیدبهشتی – ورکمره  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نصرالله‌آباد شهیدبهشتی – ورکمره  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نصرالله‌آباد شهیدبهشتی – ورکمره   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نصرالله‌آباد شهیدبهشتی – ورکمره : آزمون مدارس تیزهوشان نصرالله‌آباد شهیدبهشتی – ورکمره هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نصرالله‌آباد شهیدبهشتی – ورکمره

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نصرالله‌آباد شهیدبهشتی – ورکمره ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نصرالله‌آباد شهیدبهشتی – ورکمره  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ورهال چشمه رمضان – هرکبود گلزار

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ورهال چشمه رمضان – هرکبود گلزار کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان ورهال چشمه رمضان – هرکبود گلزار را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد ورهال چشمه رمضان – هرکبود گلزار

ثبت نام مدارس شاهد ورهال چشمه رمضان – هرکبود گلزار ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد ورهال چشمه رمضان – هرکبود گلزار در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد ورهال چشمه رمضان – هرکبود گلزار طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ورهال چشمه رمضان – هرکبود گلزار  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ورهال چشمه رمضان – هرکبود گلزار   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ورهال چشمه رمضان – هرکبود گلزار : آزمون مدارس تیزهوشان ورهال چشمه رمضان – هرکبود گلزار هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ورهال چشمه رمضان – هرکبود گلزار

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ورهال چشمه رمضان – هرکبود گلزار ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ورهال چشمه رمضان – هرکبود گلزار  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از ...

بیشتر بخوانید »