خانه / تیزهوشان و شاهد

تیزهوشان و شاهد

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی برف‌آباد سفلی – برف‌آباد علیا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی برف‌آباد سفلی – برف‌آباد علیا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی برف‌آباد سفلی – برف‌آباد علیا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان برف‌آباد سفلی – برف‌آباد علیا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان برف‌آباد سفلی – برف‌آباد علیا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان برف‌آباد سفلی – برف‌آباد علیا : آزمون مدارس تیزهوشان برف‌آباد سفلی – برف‌آباد علیا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان برف‌آباد سفلی – برف‌آباد علیا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان برف‌آباد سفلی – برف‌آباد علیا مدارس تیزهوشان برف‌آباد سفلی – برف‌آباد علیا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان برف‌آباد سفلی – برف‌آباد علیا  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد برف‌آباد سفلی – برف‌آباد علیا

ثبت نام مدارس شاهد برف‌آباد سفلی – برف‌آباد علیا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد برف‌آباد سفلی – برف‌آباد علیا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد برف‌آباد سفلی – برف‌آباد علیا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان برف‌آباد سفلی – برف‌آباد علیا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان برف‌آباد سفلی – برف‌آباد علیا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان برف‌آباد سفلی – برف‌آباد علیا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان فولادی سفلی – فولادی علیا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان فولادی سفلی – فولادی علیا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان فولادی سفلی – فولادی علیا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد فولادی سفلی – فولادی علیا

ثبت نام مدارس شاهد فولادی سفلی – فولادی علیا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد فولادی سفلی – فولادی علیا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد فولادی سفلی – فولادی علیا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان فولادی سفلی – فولادی علیا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان فولادی سفلی – فولادی علیا مدارس تیزهوشان فولادی سفلی – فولادی علیا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان فولادی سفلی – فولادی علیا  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان فولادی سفلی – فولادی علیا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان فولادی سفلی – فولادی علیا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان فولادی سفلی – فولادی علیا : آزمون مدارس تیزهوشان فولادی سفلی – فولادی علیا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی فولادی سفلی – فولادی علیا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی فولادی سفلی – فولادی علیا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی فولادی سفلی – فولادی علیا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نشور وسطی – نیدر

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نشور وسطی – نیدر ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نشور وسطی – نیدر  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نشور وسطی – نیدر  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نشور وسطی – نیدر   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نشور وسطی – نیدر : آزمون مدارس تیزهوشان نشور وسطی – نیدر هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نشور وسطی – نیدر

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نشور وسطی – نیدر مدارس تیزهوشان نشور وسطی – نیدر  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان نشور وسطی – نیدر  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد نشور وسطی – نیدر

ثبت نام مدارس شاهد نشور وسطی – نیدر ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد نشور وسطی – نیدر در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد نشور وسطی – نیدر طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان نشور وسطی – نیدر

کارت ورود به جلسه تیزهوشان نشور وسطی – نیدر کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان نشور وسطی – نیدر را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ماویان – محمدآباد کریان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ماویان – محمدآباد کریان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان ماویان – محمدآباد کریان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد ماویان – محمدآباد کریان

ثبت نام مدارس شاهد ماویان – محمدآباد کریان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد ماویان – محمدآباد کریان در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد ماویان – محمدآباد کریان طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان مارنج – مامن

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان مارنج – مامن مدارس تیزهوشان مارنج – مامن  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان مارنج – مامن  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ماویان – محمدآباد کریان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ماویان – محمدآباد کریان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ماویان – محمدآباد کریان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ماویان – محمدآباد کریان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ماویان – محمدآباد کریان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ماویان – محمدآباد کریان : آزمون مدارس تیزهوشان ماویان – محمدآباد کریان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بزلانه  – بنه‌دار

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بزلانه  – بنه‌دار ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بزلانه  – بنه‌دار  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »