خانه / تیزهوشان و شاهد

تیزهوشان و شاهد

کارت ورود به جلسه تیزهوشان آبدنگ‌سر – اترکله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان آبدنگ‌سر – اترکله کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان آبدنگ‌سر – اترکله را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد آبدنگ‌سر – اترکله

ثبت نام مدارس شاهد آبدنگ‌سر – اترکله ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد آبدنگ‌سر – اترکله در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد آبدنگ‌سر – اترکله طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان آبدنگ‌سر – اترکله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان آبدنگ‌سر – اترکله مدارس تیزهوشان آبدنگ‌سر – اترکله  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان آبدنگ‌سر – اترکله  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا : آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آبدنگ‌سر – اترکله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آبدنگ‌سر – اترکله ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آبدنگ‌سر – اترکله  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی واستان – واودره

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی واستان – واودره ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی واستان – واودره  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا : آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان واستان – واودره

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان واستان – واودره مدارس تیزهوشان واستان – واودره  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان واستان – واودره  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد واستان – واودره

ثبت نام مدارس شاهد واستان – واودره ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد واستان – واودره در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد واستان – واودره طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان واستان – واودره

کارت ورود به جلسه تیزهوشان واستان – واودره کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان واستان – واودره را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سلیمان‌محله – سمسکنده علیا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سلیمان‌محله – سمسکنده علیا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان سلیمان‌محله – سمسکنده علیا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد سلیمان‌محله – سمسکنده علیا

ثبت نام مدارس شاهد سلیمان‌محله – سمسکنده علیا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد سلیمان‌محله – سمسکنده علیا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد سلیمان‌محله – سمسکنده علیا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سلیمان‌محله – سمسکنده علیا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سلیمان‌محله – سمسکنده علیا مدارس تیزهوشان سلیمان‌محله – سمسکنده علیا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان سلیمان‌محله – سمسکنده علیا  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سلیمان‌محله – سمسکنده علیا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سلیمان‌محله – سمسکنده علیا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سلیمان‌محله – سمسکنده علیا : آزمون مدارس تیزهوشان سلیمان‌محله – سمسکنده علیا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سلیمان‌محله – سمسکنده علیا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سلیمان‌محله – سمسکنده علیا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سلیمان‌محله – سمسکنده علیا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پرکوه – پروریج‌آباد

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پرکوه – پروریج‌آباد کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان پرکوه – پروریج‌آباد را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد پرکوه – پروریج‌آباد

ثبت نام مدارس شاهد پرکوه – پروریج‌آباد ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد پرکوه – پروریج‌آباد در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد پرکوه – پروریج‌آباد طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پرکوه – پروریج‌آباد

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پرکوه – پروریج‌آباد مدارس تیزهوشان پرکوه – پروریج‌آباد  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان پرکوه – پروریج‌آباد  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پرکوه – پروریج‌آباد  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پرکوه – پروریج‌آباد   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پرکوه – پروریج‌آباد : آزمون مدارس تیزهوشان پرکوه – پروریج‌آباد هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پرکوه – پروریج‌آباد

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پرکوه – پروریج‌آباد ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پرکوه – پروریج‌آباد  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بالاکولا – بجدم

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بالاکولا – بجدم کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بالاکولا – بجدم را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »